DHR.DK

Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) er en del af den Ortopædiske Fællesdatabase (DOF) og er tilknyttet Kompencecenter Vest (KCKS-Vest), som er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings program (RKKP ).

Formand for styregruppe:

Professor, overlæge, Dr. Med. Søren Overgaard
Bispebjerg og Fredriksberg Hospital 

Ortopædkirurgisk afdeling M. Nielsine Nielsens Vej 5, opgang 6, 2 sal, 2400 København NV.

Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin.

Email: soeren.overgaard@regionh.dk Tlf. + 45 20 63 40 79

Kontaktperson:

Anne Haagen Hjelm, Kvalitetskonsulent
RKKP’s Videncenter – (repræsentant for dataansvarlig myndighed)
Oluf Palmes Allé 15 8200 Århus N
Email: annhje@rkkp.dk Tlf: 2168 6835