Staff and board

Chairman

Professor, Consultat MD, dr.med. Søren Overgaard.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Departement of orthopaedic surgery M. 

Nielsine Nielsens Vej 5, opgang 6, 2. sal, 2400 København NV

University of Copenhagen, Faculty of Health, Institut of Clinical Medicin. 

Tlf. + 45 20 63 40 79  Email: soeren.overgaard@regionh.dk

Sekretær

Kvalitetskonsulent  og Kontaktperson Anne Haagen Hjelm. RKKP’s Videnscenter (repræsentant for dataansvarlig myndighed)
Oluf Palmes Allé 15 8200 Århus N. Tlf: + 45 21686835  Email: Anne.Hjelm@rkkp.dk

Øvrige styregruppe medlemmer

Consultant MD, Ph.D. Claus Varnum, Vejle Sygehus (Region Syddanmark). Email: Claus.varnum@rsyd.dk

Staff Specialist MD, Peter Horstmann (Region Hovedstaden). Email: peterhorstmann@hotmail.com

Consultant MD, Ph.D. Mogens Laursen, Aalborg Universitets Hospital (Region Nordjylland). Email: mola@rn.dk

Consultant MD, Kim Sperling, Næstved Sygehus (Region Sjælland). Email: kpsp@regionsjaelland.dk

Consultant MD, Martin Lamm, Aarhus Universitets Hospital (Region Midtjylland). Email: martin.lamm@aarhus.rm.dk

Consultant MD, dr. med. Søren Solgaard, Gentofte Hospital (Repræsentant for Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik Kirurgi, DSHK). Email: Soeren.Solgaard@regionh.dk

Speciale ansvarlig sygeplejerske Linda Koldsgaard, Aarhus Universitets Hospital (repræsentant for DASYS). Email: Linda.Koldsgaard@auh.rm.dk

Nanna Kæstel Petersen (Patient repræsentant). Email: nannakpetersen@hotmail.com

Professor, fysioterapeut Inger Mechlenburg. Aarhus Universitets Hospital. Email: inger.mechlenburg@clin.au.dk 

Klinisk epidemiolog Pernille Iversen, RKKP’s Videncenter. Email: perniv@rkkp.dk

Sanne Opstrup Villekjær, Datamanager. RKKP’s Videncenter. Email: sannvi@rkkp.dk