Årsrapporter

Her kan årsrapporter fra 2004 og fremefter downloades.

Fra år 2022 er det fra RKKP besluttet at ensrette nomenklaturen på alle de til RKKP tilknyttede registre. Indtil 2021 var årsrapporterne således navngivet efter det år de blev udarbejdet og offentliggjort, mens de data som blev behandlet var fra året før. F.eks. omhandler DHR årsrapport 2020 data fra 2019. Fra og med år 2022 bliver årsrapporterne opkaldt efter det års data de behandler. Således at årsrapport 2022, som vil blive udgivet i 2023 omhandler data fra 2022. Der er derfor 2 årsrapporter hvor 2021 indgår i titlen.