Styregruppe og personale

 
foto-so-sep-2015

Formand for styregruppen

Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Ortopædkirurgisk afdeling M. 

Nielsine Nielsens Vej 5, opgang 6, 2. sal, 2400 København NV

Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin. 

Tlf. + 45 20 63 40 79  Email: soeren.overgaard@regionh.dk

Sekretær

Kvalitetskonsulent  og Kontaktperson Anne Haagen Hjelm. RKKP’s Videnscenter (repræsentant for dataansvarlig myndighed)
Oluf Palmes Allé 15 8200 Århus N. Tlf: + 45 21686835  Email: Anne.Hjelm@rkkp.dk

 

Øvrige styregruppe medlemmer

Overlæge, Ph.D. Claus Varnum, Vejle Sygehus (Region Syddanmark). Email: Claus.varnum@rsyd.dk

Afdelingslæge, Peter Horstmann (Region Hovedstaden). Email: peterhorstmann@hotmail.com

Overlæge, Ph.D. Mogens Laursen, Aalborg Universitets Hospital (Region Nordjylland). Email: mola@rn.dk

Overlæge Kim Sperling, Næstved Sygehus (Region Sjælland). Email: kpsp@regionsjaelland.dk

Overlæge Martin Lamm, Aarhus Universitets Hospital (Region Midtjylland). Email: martin.lamm@aarhus.rm.dk

Overlæge dr. med. Søren Solgaard, Gentofte Hospital (Repræsentant for Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik Kirurgi, DSHK). Email: Soeren.Solgaard@regionh.dk

Speciale ansvarlig sygeplejerske Linda Koldsgaard, Aarhus Universitets Hospital (repræsentant for DASYS). Email: Linda.Koldsgaard@auh.rm.dk

Nanna Kæstel Petersen (Patient repræsentant). Email: nannakpetersen@hotmail.com

Professor, fysioterapeut Inger Mechlenburg. Aarhus Universitets Hospital. Email: inger.mechlenburg@clin.au.dk

Klinisk epidemiolog Pernille Iversen, RKKP’s Videncenter. Email: perniv@rkkp.dk

Sanne Opstrup Villekjær, Datamanager. RKKP’s Videncenter. Email: sannvi@rkkp.dk