DHR – Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) blev etableret pr. 1. januar 1995 på foranledning af Dansk Ortopædisk Selskab. Registret er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for primære total hoftealloplastiker, revisioner og postoperative komplikationer, foretaget i Danmark. Alle afdelinger i Danmark, inklusiv private sygehuse, rapporterer til DHR. Databasen er godkendt som en landsdækkende klinisk kvalitetetsdatabase af Sundhedsstyrelsen (se Sundhedsstyrelsens liste over godkendte databaser) og er finansieret af midler fra Danske Regionernes fælles databasepulje.

Formål
  •  Epidemiologisk beskrivelse af total hoftealloplastik operationer, inklusiv primær operationer og revisioner foretaget i Danmark.
  • Identificere risikofaktorer og prognosen ved primær hoftealloplastik og revision.
  • Bidrage til forbedring af den kirurgiske teknik gennem risikoanalyser.
  • Give de enkelte afdelinger mulighed for at sammenligne egne resultater med opgørelserne i landsrapporten og dermed rette sig efter bedste praksis.
  • Danne et stærkt fundament for  kvalitetsudvikling af alle total hoftealloplastik operationer i Danmark.
Antal operationer i registeret

I perioden 1995-2020 er der indberettet 191.946  primær total hoftealloplastiker og  29054 revisioner. Registret havde 25 års Jubilæum i 2020.

Data

Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Der analyseres på en række risikofaktorer indenfor diagnoser, operationsmetoder, protesekomponenter etc. Desuden vurderes kvaliteten af behandlingen fortløbende udfra seks indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR) samt Dansk Transfusions Database.

Statistiske analyser

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Århus N

Registreringsskema

Data registreret i DHR inkluderer preoperative, perioperative og postoperative informationer, indsamlet med registreringsskema A og B. Skema A skal udfyldes af de deltagende afdelinger ved enhver hoftealloplastik, både primær operation og revision. Skema B er et tilbud til de afdelinger, der ønsker at følge deres patienter med ambulante kontroller. Skema A (præoperative data) kan downloades her.

Validering af registeret

Kompletheden af registrering af total hoftealloplastik operationer i registeret er 94%, og den totale positive prediktive værdi af diagnoser til primær total hoftealloplastik er 84% efter gennemgang af medicinske journaler og preoperative røntgenbilleder (Pedersen et al. Acta Orthop Scand 2004; 75(4): 434

Feed-back

Registeret udgiver en Årsrapport, som tilsendes samtlige deltagende afdelinger, Regionerne, Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab. Desuden, modtager afdelinger kvartalsvise rapporter med mangellister.

Økonomi

Registeret modtager sit budget fra Danske regionernes fælles databasepulje til finansiering af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser efter ansøgning. Læger, der er tilknyttet registeret, arbejder på frivillig basis.