Dokumenter

Registreringsskemaer

Her kan aktuelle registreringsskemaer downloades. Registreringsskemaerne kan ikke længere rekvireres i papirform, og afdelinger som ønsker skemaerne må selv sørge for mangfoldiggørelse. Klik på skemaerne for link til siden på kcks-vest.dk hvor skemaerne kan downloades.

Registreringsskema til brug ved registrering af operationer i DHR.

MOM-skema til brug ved opfølgning af patienter med metal mod metal hofter (MOM).

 

Indikatorsæt

Nedenstående skemaer beskriver indikatorer, datadefinitioner og beregningsregler.

Indikatorskema

Datadefinitioner

Beregningsregler

 

Variabelliste

Variabellister opdateres ikke længere. Seneste liste fra 2015 kan downloades via KCKS-Vest’s hjemmeside:

Variabelliste

Såfremt der ønskes udskrevne lister over komponenter kan disse fås ved henvendelse til datamanager, KCKS-Vest.

 

 Refusionsskema

Refusionsskema til download fra RKKP

 

Forskningsadgang

Forskningsadgang via RKKP

Dataudtræk-forskning

 

Referenceprogram om hoftealloplastik

Referenceprogrammet og tilføjelser til dette, kan downloades her.