Dokumenter

Registreringsskemaer

Her kan aktuelle registreringsskemaer downloades. Registreringsskemaerne kan ikke længere rekvireres i papirform, og afdelinger som ønsker skemaerne må selv sørge for mangfoldiggørelse. Klik på skemaerne for link til siden på www.rkkp.dk hvor skemaerne kan downloades.

Operationsskema gældende fra 1 marts 2021 til brug ved registrering af operationer i DHR.

Indikatorsæt

Nedenstående skemaer beskriver indikatorer, datadefinitioner og beregningsregler.

Indikatorskema

Datadefinitioner

Beregningsregler

Variabelliste

Variabellister opdateres ikke længere. Seneste liste fra 2015 kan downloades via KCKS-Vest’s hjemmeside:

Variabelliste

Såfremt der ønskes udskrevne lister over komponenter kan disse fås ved henvendelse til datamanager, KCKS-Vest.

 Refusionsskema

Refusionsskema til download fra RKKP

Forskningsadgang

Forskningsadgang via RKKP

Dataudtræk-forskning

Referenceprogram om hoftealloplastik

Referenceprogrammet og tilføjelser til dette, kan downloades her.